محصولات تخفیف دار گارمین

مشکی

ساعت گارمین Vivosmart 5

قیمت اصلی 10,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,800,000 تومان است.
آبی

ساعت گارمین Venu 2

قیمت اصلی 24,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 22,000,000 تومان است.
سفید

ساعت گارمین Venu 2 Plus Silicon Band

قیمت اصلی 28,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 26,500,000 تومان است.

ساعت گارمین Fenix 7S Sapphire Solar Dark Bronze Titanium

قیمت اصلی 56,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 52,700,000 تومان است.
آبی

ساعت گارمین Fenix 7X Sapphire Solar

قیمت اصلی 63,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 58,600,000 تومان است.
سفید
مشکی

ساعت گارمین Epix Gen 2 Sapphire Titanium

قیمت اصلی 63,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 58,600,000 تومان است.

ساعت هوشمند گارمین Enduro 2

قیمت اصلی 69,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 64,400,000 تومان است.

ساعت گارمین epix (Gen 2) Sapphire Black Leather Band

قیمت اصلی 69,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 64,400,000 تومان است.